Gwarancja

  • grudzień 01, 2014

Sprawdzona firma będzie gwarancją, że zaproponowane rozwiązania są najlepsze i odpowiadają obecnym trendom, a wykonanie prac – fachowe. Co więcej, obowiązywać będzie nieprzekraczalny termin wykonania prac, a po ich zakończeniu – rękojmia.